DC10 (Inoda+Sveje)

bo (Koizumi Makoto) new

PECORA (Murasawa Kazuteru) new
DC09(Inoda+Sveje) hata (Yoshinaga Keishi) No 42 (Kai Kristiansen)
Haku (Chiba Tadashi 4110 (Kai Kristiansen) IS lounge (Inoda+Sveje)

ROKU (Koizumi Makoto)

hozuki (Yoshinaga Keishi)

Menu (Akutsu Hiroshi)
UU (Koizumi Makoto) GINA (Murasawa Kazuteru) KAKI no ISU (Furuta Keisuke)
Pocket (Murasawa Kazuteru) rib (Murasawa Kazuteru) ENNE kids (Murasawa Kazuteru)
sansa (Koizumi Makoto) PePe (Murasawa Kazuteru) R+R (Koizumi Makoto)
ottimo (Murasawa Kazuteru) U (Koizumi Makoto) PePe lounge (Murasawa Kazuteru)
kuku (Koizumi Makoto) ENNE (Murasawa Kazuteru) MM (Murasawa Kazuteru)
■Stools
dan-dan (Koizumi Makoto) ORI stool (Koizumi Makoto) A stool(Koizumi Makoto)
hozuki stool (Yoshinaga Keishi) Bon stool (Chiba Tadashi) comodo stool (Inoda+Sveje)
sansa stool (Koizumi Makoto) GAMBA (Murasawa Kazuteru)
■High stools / Counter chairs
R+R counter chair (Koizumi Makoto)
■Sofas
UU sofa & ottoman(Koizumi Makoto Paper Knife (Kai Kristiansen) PePe sofa (Murasawa Kazuteru)
■Tables
hozuki table(Yoshinaga Keishi rib table (Murasawa Kazuteru) MM table (Murasawa Kazuteru)
MI table (Koizumi Makoto) en table (Koizumi Makoto) en side table (Koizumi Makoto)
Paper Knife center table (Kai Kristiansen) Universe table (Kai Kristiansen)
■Others
Maintenance Set(beeswax )
Designer
etc.
Koizumi Makoto http://www.koizumi-studio.jp Fabrics
Murasawa Kazuteru http://www.matatabidesign.com Woods
Keisuke Furuta http://homepage.mac.com/keisuke.f about Beeswax
■Kai Kristiansen  Profile ■about Leather
■Inoda+Sveje  http://www.inodasveje.com
Hiroshi Akutsu Profile